Je Vám více než 18 let?

Historie našeho pivovaru

Bohatá historie Rychnovského pivovaru sahá až do 16. století, kdy byl postaven původní Trčkův zámek. Ten později Kolowratská vrchnost přebudovala na pivovar, který nejdříve provozovala sama a později prostřednictvím nájmů. V říjnu 1913 jej pronajala Janu Mikšovi.

Jan Mikš se v roce 1905 vyučil pivovarskému řemeslu ve smíchovském pivovaru, potom absolvoval Sladovnickou školu v Praze. Poté přešel jako tovaryš do plzeňského Prazdroje a v letech 1907 – 1908 studoval na Pivovarské škole v Berlíně. Další praxi získal jako podsládek u firmy Pivovary Dreher – Budapešť. V roce 1910 se stal podsládkem pivovaru v Záhřebu. Dva roky vařil pivo také v Jižní Americe, kde pracoval jako podsládek v pivovarech v Santiago de Chile, Buenos Aires, v Montevideu a dalších jihoamerických městech. Práci a výuku měl usnadněnou tím, že mluvil plynně německy a španělsky. V Santiago de Chile se seznámil s hrabětem Kolowratem, který zde byl jako velvyslanec a který jej později doporučil jako správce rychnovského pivovaru, kterým se stal v roce 1913, když před tím ještě krátkou chvíli pomáhal otci v řízení velkostatku v Litomyšli.

V roce 1918 zakoupil od Kolowratů pivovar a od základů jej zmodernizoval. Pivo s ním později vařil i jeho syn Jan, rovněž vystudovaný sládek. Mikšův pivovar v Rychnově nad Kněžnou patřil mezi nejlepší pivovary středně velkého typu, s ročním výstavem 15000 hl. piva. Vařilo se v něm desetistupňové světlé výčepní pivo, dvanáctistupňový světlý ležák, třináctistupňový Březňák a pro labužníky čtrnáctistupňový tmavý Porter a později rovněž 14°Kvardian. Pivovar byl velmi moderně vybaven, v té době na špičkové úrovni, ocelovými tanky místo původních dřevěných. Rovněž tak zde byla nová spilka, moderní varna a další technologické zařízení. Ve sladovně byl vyráběn kvalitní slad. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout dobové zařízení pivovaru.

Jan Mikš, zakladatel

Jan Mikš

zakladatel pivovaru

Jan Mikš, současný vlastník

Jan Mikš

vnuk zakladatele a současný vlastník

Poválečné období

V roce 1948 byl však pivovar znárodněn a v roce 1962 byla výroba piva zrušena a veškeré vybavení bylo z pivovaru odstraněno a objekt byl přebudován na sodovkárnu. Jak Jan Mikš starší, tak jeho syn byli perzekuováni. Jan Mikš mladší ale zůstal v oboru jako sládek v lokálních pivovarech ve východních Čechách a později jako sladmistr v Kostelci nad Orlicí a nejdéle jako vedoucí sladovny v pivovaru v Hradci Králové. Patřil mezi přední odborníky a praktiky při výrobě sladu, přičemž přispěl několika patenty k technologickému zdokonalení výroby sladu v rámci bývalé ČSSR.

V roce 1993 byl provoz sodovkárny spolu s objektem ve značně zchátralém stavu vrácen v restituci rodině Mikšových. Jan Mikš, vnuk zakladatele, začal ihned po navrácení celý objekt rekonstruovat. Obnova byla dokončena v roce 2008. V současnosti v areálu provozuje sodovkárnu, ke které přidal v roce 2001 moštárnu a o dva roky později pěstitelskou palírnu. V roce 2015 jsme začali vyrábět také Cider.

V červnu 2008 byla založena firma Městský Podorlický pivovar s.r.o., kde minoritním společníkem je město Rychnov nad Kněžnou, zbývající část vlastní Podorlická sodovkárna s.r.o., která vybudovala minipivovar s roční kapacitou 1000 hl. Postupně došlo k rozšíření technologické části sklepa o další ležácké tanky, které umožnily navýšit roční kapacitu na současných 2000 – 2500 hl. Na vlastní minipivovar bezprostředně navazuje zahradní restaurace Pivovarský šenk. O tom, že rekonstrukce je velmi zdařilá svědčí i Cena Města Rychnov nad Kněžnou za rok 2008, kterou město udělilo současnému vlastníkovi Janu Mikšovi anebo Cena českého sládka F. O. Poupěte udělená Českým svazem pivovarů a sladoven za obnovu výroby rychnovského piva z roku 2012.

Historické fotografie
Historické fotografie

Rychnovský patriotismus

Rodina Mikšova byla vždycky úzce spojena s rychnovským regionem a současný vlastník na toto regionální cítění navazuje. Areál objektu tak slouží nejenom k vlastní výrobě, ale i k pořádání různých kulturních akcí ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou. V rámci kulturního festivalu Poláčkovo léto, se zde pořádají divadelní představení. Velmi oblíbené jsou také každoroční lidové oslavy Vítání jara a Loučení s létem, na které se pravidelně schází lidé nejen z Rychnova, ale i z okolních obcí. Průměrně se jich účastní více než 1000 návštěvníků.

Pivovar je spojen také s jednou významnou osobou českého divadla, a to s Jaroslavem Weigelem, který se v roce 1931 v pivovaru narodil a strávil zde s rodiči první léta svého života, když jeho otec pracoval jako sladovnický. Jan Weigel je herec, scénograf a kostýmní výtvarník, který se do povědomí široké veřejnosti dostal ve spojitosti s Divadlem Járy Cimrmana. Během oslav Vítání jara v roce 2013 slavnostně narazil první sud nového černého 14⁰ Kvadriánu, jemuž se stal kmotrem.

Jsme velice hrdí na to, že se nám mnoha letech usilovné práce podařilo navázat na bohatou předválečnou historii pivovaru. Neméně nás těší, že jako jediní v republice pak v jediném objektu a v rámci jednoho provozu vyrábíme nealko nápoje, provozujeme pěstitelskou moštárnu, pěstitelskou palírnu a lihovar a vyrábíme a vaříme kvalitní rychnovské pivo a nově zavádíme také výrobu Cideru.