Je Vám více než 18 let?

Pěstitelské pálení

1. 9. 2022

Využijte naší službu „Pěstitelského pálení“, která je určena drobným pěstitelům. Ovoce pouze otrháte, sesbíráte nebo setřesete a odvezete k nám do palírny. O vše ostatní se již postaráme my. Vy si jen v dohodnutém termínu odeberete hotový ovocný destilát, který Vám opravdu vydrží několik let, tedy pokud jej nevypijete dříve!

Na pěstitelské pálení přijímáme ovoce v čerstvém stavu i hotové kvasy. Zpracování kvasu a vedení kvasného procesu se provádí v tancích (kvasných nádobách) pro všechny pěstitele společně. Společně se destiluje (pálí) v destilačních kotlích o objemu 150 litrů. Hotové kvasy přijímáme v množství minimálně 100 litrů.

Na pěstitelské pálení zpracováváme švestky, hrušky a jablka. Pokud si přivezete kvas, může být z jakéhokoliv tuzemského ovoce. To musí být na pálení zralé, nebo i přezrálé v množství minimálně 50kg. Může být padané nebo třesené, nesmí však být shnilé a plesnivé. Ovoce musí být zbaveno veškerých příměsí (větviček, listí, trávy a podobně).

Nezralé, shnilé a ovoce obsahující příměsi bude vráceno pěstiteli jako nevhodné ke zpracování.

Jako přepravní obal je nejlépe použít přepravky na ovoce, dřevěné bedny, koše, vědra nebo pytle.

Ovoce na zpracování se odebírá zpravidla od začátku září do konce měsíce října. Přesné termíny jsou stanovovány pro každý rok samostatně. Proto je nutné se vždy před zahájením informovat telefonicky na čísle 494 535 630, 494 533 069.

Dovezené ovoce Vám bude zváženo, naskladněno do kvasného tanku a bude s Vámi sepsána přihláška na pěstitelské pálení (k tomu je nutné předložit občanský průkaz pěstitele). O sepsání přihlášky Vám bude předám doklad (potvrzení), kde je uveden druh ovoce a množství ovoce, které jste u nás odevzdali ke zpracování.

Po vykvašení je ovoce vypáleno (zdestilováno) na moderním destilačním zařízení tuzemské výroby. Destilační kotle obsluhují vysoce kvalifikované pracovnice s dlouholetou praxí.
Takto vyrobený ovocný destilát je dále naředěn speciálně upravenou vodou na lihovitost 50% a stáčen do litrových zálohovaných lahví. Když je ovoce takto zpracováno je pěstitel vyzván k odběru destilátu.

Na jeden litr 50% ovocného destilátu je přibližně třeba dodat následující množství ovoce:

9 – 10 kg švestek
15 – 17 kg hrušek
10 – 12 kg jablek

Množství ovoce je závislé na zralosti ovoce.
Cena pro rok 2020 za vypálení jednoho litru ovocného destilátu o lihovitosti 50% je 190,- Kč (včetně všech daní a poplatků). Platí se až při odběru destilátu! Výdej destilátu se provádí na základě dokladu (potvrzení), které jste obdrželi při odevzdání ovoce.

Destiláty z pěstitelského pálení je pak možné vyzvednout na palírně v době: Pondělí – pátek od 6.00 do 14.30 hodin.

Pěstitelé žijící ve společné domácnosti (na jedné adrese) mají podle zákona nárok v sezóně od 1.7. do 30.6. maximálně na 60 litrů, 50% ovocných destilátů. Toto množství je nutné dodržet, neboť to velice důsledně sledují celní úřady. Ovoce musí být z vlastní zahrady, je nutné nahlásit katastrální číslo pozemku.

Závěrem doporučujeme odebraný destilát doma uložit do tmavé, chladné místnosti, kde by však nemělo mrznout (optimální teplota je 5 – 10 °C). Ponechat nějakou dobu odpočinout (zhruba 3 měsíce). Konzumovat při pokojové teplotě, neboť jen tehdy vynikne krásná vůně ovoce skrývající se ve Vašem ovocném destilátu.

Písemné prohlášení k pěstitelskému pálení